Meerdere freelancers voor mijn project selecteren

Je verhoogt je kans op een positieve reactie op je project (een offerte) met 50% door je opdracht aan 3 freelancers aan te bieden in plaats van aan slechts 1. 

Om je in staat te stellen meerdere freelancers tegelijk te contacteren voor dezelfde opdracht, kunt je gebruikmaken van de selectie.