Hoe wordt het auteursrecht beheerd?
ZoekenNeem contact met ons op

Hoe wordt het auteursrecht beheerd?

Om een exclusiviteitscontract of een overeenkomst tot overdracht van auteursrechten op te stellen, vraag je gewoon aan de freelancer om dit in zijn juridische kennisgeving te vermelden (onderaan zijn/haar offerte, maar je kunt ook een afzonderlijk contract opstellen). 

De tekst in een overeenkomst tot overdracht van auteursrechten wordt strikt geïnterpreteerd, alles wat niet uitdrukkelijk wordt overgedragen blijft eigendom van de freelancer. 

Overdracht van rechten

Bij een overdracht van rechten moet verplicht het exploitatiegebied van de overgedragen rechten worden bepaald door de volgende punten te specificeren: 


  1. Het toepassingsgebied: het contract moet de toegestane exploitatiewijze(n) vermelden (weergave indien een foto wordt getoond, reproductie indien de foto wordt afgedrukt). 
  2. Het doel: de manier waarop het werk zal worden gebruikt (bijv. een poster op A3-formaat in oplage van 500 stuks). 
  3. De plaats: Specificeer tot welke landen de overdracht van rechten beperkt is (bijv. voor alle landen, indien het een wereldwijde exploitatie betreft). 
  4. De duur: Je kunt de duur van de overdracht aanpassen, zonder de duur van het bestaan van de rechten op het werk te overschrijden.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Overdracht van de weergave- en reproductierechten met betrekking tot deze dienst voor alle landen binnen het exclusieve kader van het gebruik en de exploitatie van de XXX-site door de klant en dit voor de gehele duur van het bestaan van de rechten. 

Voorbeeld 2: Overdracht van het recht om het ontwerp binnen de Europese Unie te reproduceren tot een maximum van 100.000 exemplaren of voor een duur van één jaar.