Hoe kan de vertrouwelijkheid van het project worden beschermd?
ZoekenNeem contact met ons op

Hoe kan de vertrouwelijkheid van het project worden beschermd?

Je kunt de vertrouwelijkheid van het project beschermen door een vertrouwelijkheidsovereenkomst via het platform te laten ondertekenen (een NDA ). 

Door de gebruiksvoorwaarden van Malt te ondertekenen, verbinden freelancers zich reeds tot het respecteren van de vertrouwelijkheid van al hun uitwisselingen op het platform. 

IX - Verbintenissen9.6 

"De Freelancer verbindt zich tot strikte geheimhouding van alle uitwisselingen die hij eventueel heeft gehad met Opdrachtgevers/Projectleiders en van alle informatie die hem/haar is verstrekt of waarvan hij/zij kennis heeft kunnen nemen tijdens een contact via de Site (ongeacht of dit al dan niet tot een Opdracht heeft geleid). Gebruikers mogen geen gesprekken of delen van gesprekken uit het berichtensysteem van de site delen met anderen of op sociale netwerken." 

In de meeste gevallen draagt de freelancer de rechten op zijn/haar werk op redelijke wijze over. De vergoeding van de auteur moet in verhouding staan tot de winst van de verkoop of exploitatie door het bedrijf. Het moet eerlijk en billijk zijn. 

Gezien de omvang van het bedrijf of de reikwijdte van het project, raden wij af om de overdracht bovenop de dienstverlening in rekening te brengen, maar om de freelancer dit in zijn/haar dagtarief te laten opnemen.