Ga naar de hoofdinhoud

Ons beleid

Als freelancers geld willen ontvangen, zijn zij verplicht ons bepaalde documenten te overhandigen aan de hand waarvan wij kunnen nagaan of ze alles op orde hebben.

Controle van juridische documenten en beoordelingen en aanbevelingen van bedrijven. De freelancers op Malt worden continu beoordeeld op hun professionaliteit en deskundigheid. 

Onze dienstverlener Mangopay, die belast is met de controle van de door de freelancers verstrekte juridische documenten, is een 100% dochteronderneming van Crédit Mutuel Arkéa.

Onze ACPR-vergunning legt Malt dezelfde regels op als die welke voor banken gelden met betrekking tot Know Your Customer (KYC).

De verzamelde documenten

Wij verzamelen de documenten met betrekking tot het beroepsstatuut van de freelancer, zoals uittreksel van het handelsregister, de statuten en de due diligence-verklaring. 

Bovendien ondertekenen alle op de site geregistreerde freelancers onze gebruiksvoorwaarden, waarin staat dat freelancers onafhankelijke dienstverleners zijn en geen werknemers van je bedrijf. 

Onze gebruiksvoorwaarden bevatten een uitdrukkelijk verbod op onderaanneming. De persoon die de opdracht uitvoert, moet de eigenaar van zijn/haar onderneming zijn en moet de opdracht intuitu personae (zelf) uitvoeren en niet zijn/haar werknemers of onderaannemers.

Wij zijn een freelance platform, geen platform voor bureaus.