Hoe accepteer ik een offerte van een freelancer?
ZoekenNeem contact met ons op

Hoe accepteer ik een offerte van een freelancer?

Je hebt een project. Je hebt freelancers gezocht op het platform en al contact opgenomen met een paar freelancers. 

Via het berichtensysteem kun je met elk van hen de voorwaarden voor de opdracht en het contract bespreken.

Daarna zullen de freelancers je een offerte sturen, die je al dan niet kunt accepteren. 

Om een offerte van een freelancer te accepteren, klik je op 'offerte accepteren'.  

Zodra de offerte is geaccepteerd...

Je start de opdracht met de freelancer en de andere freelancers krijgen bericht dat je de offerte van iemand anders hebt geaccepteerd.