Wat is het freelance handvest?

Om ervoor te zorgen dat onze community de beste opdrachten blijft aantrekken, hebben wij het Freelance Handvest gepubliceerd voor alle freelancers. 

Dit handvest is gebaseerd op onze waarden en alle middelen die freelancers in staat stellen succes te boeken op Malt. Het betreft een reeks regels en beste praktijken om freelancers in de Malt-community te helpen de onderlinge verwachtingen beter te begrijpen.

Als je het handvest ondertekent, zullen je loyaliteit aan de waarden van Malt en de garantie van je professionaliteit worden aangegeven in het blok 'Verificaties' van je profiel. Opdrachtgevers kunnen dit raadplegen. Ondertekening van het handvest wekt vertrouwen bij de opdrachtgevers en is bedoeld om opdrachtgevers te overtuigen contact met je op te nemen om je opdrachten aan te bieden.  

Wat zijn de consequenties van het niet respecteren van het handvest?

Als een freelancer valse informatie plaatst of de opdracht uitbesteedt aan een andere persoon, zal Malt actie ondernemen om dit beleid te handhaven, wat kan resulteren in profielmoderatie of een lagere positie in de zoekresultaten.

Wat zijn de verplichtingen van de opdrachtgever?

Ons handvest beschermt de community, onze opdrachtgevers en freelancers. Wij nemen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat deze beginselen door de opdrachtgevers worden nageleefd. 

Zo modereren wij bijvoorbeeld de profielen van rekruteerders en tussenpersonen zoals IT-bedrijven en kunnen wij zelfs overgaan tot het opheffen van accounts in geval van herhaalde geschillen of respectloze of onprofessionele berichten.