Waarom moet ik mijn statuten verstrekken om betaald krijgen?
ZoekenNeem contact met ons op

Waarom moet ik mijn statuten verstrekken om betaald krijgen?

De statuten zijn een van de bewijsstukken waarmee onze bankpartners zich ervan kunnen vergewissen dat zij de regels omtrent de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme naleven

Onze partners hebben dit nodig, omdat het de enige manier is om te weten wie de uiteindelijke belanghebbenden van de contracterende bedrijven zijn.