Kan ik op Malt factureren als ik minderjarig ben?
ZoekenNeem contact met ons op

Kan ik op Malt factureren als ik minderjarig ben?

Als je minderjarig bent en je wilt je registreren op Malt, dan vereist dit enige tussenkomst en validatie van onze kant. 


Je kunt als minderjarige een eenmanszaak oprichten, maar dan moet je wel handelingsbekwaam zijn. 

Onze algemene gebruiksvoorwaarden bepalen dat de gebruiker ten minste 18 jaar oud moet zijn en wettelijk in staat moet zijn om gebruik te maken van de website in overeenstemming met deze voorwaarden. 

Handelsbekwame minderjarigen zijn op Malt welkom om opdrachten uit te voeren via het platform, maar wij vragen verschillende documenten om je rechtsvorm goed te keuren. Om die reden is het dan ook niet mogelijk om deze status op de gewone manier op de website te selecteren. 

Je moet ons de volgende documenten toesturen: 

- Je geldige identiteitsbewijs 
- De toegewezen handlichting, d.w.z. de kennisgeving van een beslissing van autoriteiten