Hoe werken terugkerende opdrachten?

De terugkerende opdrachten zijn aangepast aan het formaat van langdurige opdrachten op Malt, waardoor een opdracht over verschillende maanden kan worden verdeeld, naar gelang van het aantal maanden dat de opdracht zal duren en het aantal gewerkte dagen

Je beschikt over één enkele interface die een overzicht geeft van de afgelopen en komende maanden en die alle facturen en inkooporders centraliseert. 

Het is een manier om een langetermijnrelatie met je opdrachtgever op te bouwen, met een gegarandeerd dagtarief en de garantie dat je aan het einde van elke maand wordt betaald, zonder te hoeven wachten op het einde van een langdurige opdracht. 

De factuur voor elke maand wordt pas aangemaakt nadat je AO (activiteitenoverzicht) door de opdrachtgever is gevalideerd en wordt altijd gedateerd op de laatste dag van de desbetreffende maand.